خودپرداز بیت کوین

رئیس انجمن امور مالی انگلستان معتقد است که دارندگان ارز های دیجیتال ممکن است تمام دارایی خود را به صورت ناگهانی از دست دهند